Lisselstugans
Grönsaker

squashblomma

Vår vision är att vi i framtiden inte bara behåller bördigheten i våra jordar utan även bygger upp den som en del av ett fungerande ekologiskt kretslopp. Genom vårt andelsjordbruk hoppas vi kunna erbjuda 150-200 hushåll i vårt närområde med näringsrik, smakrik mat som inte bara berikar vardagens måltider utan även livet på landsbygden.

Grunden i vår produktion är ett hållbart kretslopp där jorden står i centrum. Genom en bördig och välmående jord som är rik på näring, mikroorganismer och daggmaskar kan vi odla högkvalitativa grönsaker i ett långsiktigt hållbart system som bidrar med nyttig kost och roliga matupplevelser till vår bygd. För att ta hand om jorden och andra ekosystemtjänster som nyttoinsekter och pollinatorer jobbar vi ständigt för att utveckla nya metoder och nya sätt att odla på.

Vi tror på att ett hållbart jordbruk bara kan skapas genom att konsumenten återfinner sin plats i matproduktionen. I ett andelsjordbruk får konsumenten just detta och bonden får ett tryggt och säkert liv som matproducent.


Lisselstugans Grönsaker

Kvarnfors gård 7

783 95 Gustafs